Tổng kết công tác phối hợp giữa Liên đoàn lao động – Hội Liên hiệp Phụ nữ và Tỉnh Đoàn Tiền Giang

(THTG) Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang và Tỉnh Đoàn Tiền Giang tổ chức tổng kết công tác phối hợp về việc xây dựng tổ chức Đoàn – Hội trong doanh nghiệp và các hoạt động trong nữ công nhân viên chức lao động giai đoạn 2012- 2017.

vlcsnap-2017-10-17-08h47m28s615

Quang cảnh hội nghị.

Qua 05 năm thực hiện chương trình phối hợp, công tác tuyên truyền giáo dục đã được 3 đơn vị thực hiện tốt, kịp thời đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, hội viên  và công nhân viên chức lao động. Các phong trào được tổ chức hoạt động thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện từng địa phương và đơn vị. Qua đó giúp đoàn viên thanh niên, hội viên  và công nhân viên chức lao động nâng cao về nhận thức, góp phần thúc đẩy các hoạt động bình đẳng giới và các phong trào thi đua yêu nước.  Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng cho nữ công nhân viên chức lao động, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn thanh niên luôn được các đơn vị quan tâm, hỗ trợ kịp thời…

vlcsnap-2017-10-17-08h50m14s326

Đại diện lãnh đạo 3 đơn vị ký kết  chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 -2022.

 Nhân dịp tổng kết 05 năm công tác phối hợp, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ Tiền Giang và Tỉnh Đoàn Tiền Giang tiếp tục ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 -2022.

Bài và ảnh: Công Luận