Tọa đàm nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

(THTG) Ngày 28/9, Công đoàn viên chức tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi tọa đàm nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị định 04 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

vlcsnap-2017-09-28-15h23m48s204

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Công Luận

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề như: Công tác phối hợp giữa Đảng, Chính quyền, Đoàn thể trong thực hiện quy chế dân chủ, nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị định 04 của Thủ tướng Chính phủ; Về tình hình thực tế trong công tác phối hợp của Công đoàn cơ sở với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, các giải pháp thực hiện quy chế dân chủ và vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

vlcsnap-2017-09-28-15h25m44s461

vlcsnap-2017-09-28-15h26m03s835

Các đại biểu trình bày tham luận. Ảnh: Công Luận

Thông qua buổi tọa đàm giúp cán bộ, công chức, viên chức phát huy quyền làm chủ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, phòng chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, phiền hà, sách nhiễu nhân dân, đồng thời, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn tại các đơn vị.

Hồng Tuyến