Tỉnh ủy Tiền Giang tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị

(THTG) Ngày 6-6, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 36 ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Thủy

Qua triển khai, quán triệt, thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong thời kỳ hội nhập quốc tế của các cấp, các ngành. Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam (từ năm 2014 – 2022) Tiền Giang nằm trong nhóm khá các tỉnh, thành phố trên cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin, năm 2014 đứng thứ hạng 27/63, đến năm 2022 đứng thứ hạng 13/63 tỉnh thành. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy tính và được kết nối mạng nội bộ; 170/170 xã, phường, thị trấn có đường truyền cáp quang đến trung tâm xã; trên địa bàn tỉnh không có vùng lõm sóng di động; tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử của tỉnh đạt trên 95% (trừ văn bản Mật); 100% thủ tục hành chính của tỉnh được cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tích hợp các dịch vụ công theo lộ trình của Văn phòng Chính phủ đạt gần 70%; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước đạt nhiều kết quả tích cực.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin gắn với đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số của tỉnh, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các địa phương quan tâm thực hiện một 07 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó ông đề nghị cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết 36, Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang.

Song song đó ông cũng đề nghị, các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chuyển đổi số phải gắn liền với việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng, đặc biệt là bảo mật hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của tỉnh; thực hiện cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, quân đội, cơ yếu, thông tin và truyền thông nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, máy tính và mạng máy tính của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Mạnh Cường