TIN BUỒN: Đồng chí Trương Công Phò – Nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang từ trần

THÔNG BÁO TIN BUỒN

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin.

Đồng chí Trương Công Phò, sinh ngày 15 tháng 02 năm 1943, nguyên quán xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Tham gia Cách mạng tháng 11/1960. Nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Phó Chủ nhiêm Ủy ban Quốc phòng và an ninh Quốc hội khóa X, Đại tá nguyên Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Trương Công Phò.

Để ghi nhận những công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước, tặng thưởng:

  • Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng;
  • Huân chương Quyết thắng hạng Nhất;
  • Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất;
  • Huân chương Giải phóng hạng Nhất;
  • Huân chương Chiến công hạng Nhất;
  • Huân chương Độc lập hạng Nhì;
  • Huân chương Lao động hạng Nhất;
  • Huy chương Vì thế hệ trẻ;
  • Nhiều Huy chương, Kỷ niệm chương, Bằng khen của Trung ương và địa phương.

Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Thống nhất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Tỉnh ủy và gia đình hết lòng chăm sóc, cứu chữa, nhưng vì căn bệnh hiểm nghèo, đồng chí đã từ trần vào hồi 15 giờ 20 phút, ngày 05 tháng 4 năm 2024 (nhằm ngày 27 tháng 02 năm Giáp Thìn); hưởng thọ 82 tuổi.

– Linh cữu quàn tại nhà riêng ấp Hòa Bình, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
– Lễ nhập quan lúc 19 giờ, ngày 05 tháng 4 năm 2024  (nhằm ngày 27 tháng 02 năm Giáp Thìn)
– Lễ viếng bắt đầu lúc 7 giờ, ngày 06 tháng 4 năm 2024 (nhằm ngày 28 tháng 02 năm Giáp Thìn)
– Lễ truy điệu lúc 15 giờ, ngày 07 tháng 4 năm 2024 (nhằm ngày 29 tháng 02 năm Giáp Thìn).
– An táng lúc 7 giờ, ngày 09 tháng 4 năm 2024 (nhằm ngày mồng 1 tháng 3 năm Giáp Thìn) tại đất nhà (ấp Hòa Bình, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang)
BAN TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH
 Kính báo
TIỂU SỬ TÓM TẮT 
Đồng chí Trương Công Phò
Đồng chí Trương Công Phò, sinh ngày 15 tháng 02 năm 1943. Quê quán: xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
Tham gia hoạt động cách mạng tháng 11 năm 1960.
Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 30 tháng 3 năm 1962.
Đồng chí đã kinh qua các nhiệm vụ:
– Tháng 11/1960 – 7/1964: Tiểu đội phó, trung đội phó đơn vị 206 địa phương quân tỉnh Gò Công;
– Tháng 8/1964 – 1966: Huyện đội phó, kiêm đại đội trưởng đơn vị 206
– Năm 1966-1968: Huyện ủy viên, Huyện đội phó, kiêm đại đội trưởng đơn vị 206.
– Năm 1968-4/1969: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Huyện đội phó, kiêm đại đội trưởng đơn vị 206.
– Tháng 5/1969 – 01/1971: Phó Bí thư Huyện ủy, kiêm Huyện đội trưởng huyện Đông, tỉnh Gò Công;
– Tháng 2/1971 – 11/1971: Bí thư Huyện ủy huyện Đông, kiêm Chính trị viên Huyện đội huyện Đông, tỉnh Gò Công;
– Tháng 12/1971 – 11/1976: Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Cán sự II tỉnh Gò Công;
– Tháng 12/1976 – 6/1979: Tỉnh ủy viên, Trưởng Ty Xây dựng tỉnh Tiền Giang;
– Tháng 7/1979 – 8/1985: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gò Công Đông.
– Tháng 9/1985 – 8/1986: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Gò Công Đông;
– Tháng 9/1986 – 01/1987: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, phụ trách Công an tỉnh Tiền Giang;
– Tháng 2/1987 – 11/1993: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang (phong hàm đại tá Công an Nhân dân);
– Tháng 12/1993 – 2/1997: Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tỉnh Tiền Giang;
– Tháng 3/1997 – 01/2000: Phó Chủ nhiệm ủy ban Quốc phòng và an ninh Quốc hội (thường trực ở phía Nam, tại TP Hồ Chí Minh).
– Tháng 02/2000: Hưu trí, chuyển sinh hoạt Đảng về Đảng bộ xã Bình Nghị, Gò Công Đông, Tiền Giang.