Tiền Giang: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đứng đầu cả nước

(THTG) Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang, trong năm 2021, 2022 tỉnh Tiền Giang đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (có tổng kế hoạch vốn điều chỉnh là 24.226,6 tỷ đồng). Trong đó: tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu công năm 2021 đạt 95% và năm 2022 đạt trên 99% liên tiếp nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tỷ lệ giải ngân cao.

vlcsnap-2020-06-30-10h24m07s194-700x455

Tiền Giang có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đứng đầu cả nước.

Đặc biệt, trong quý I năm 2023, tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công được xếp đứng đầu cả nước theo số liệu của của Bộ Tài chính tại Công văn số 2746 ngày 27/3/2023. Tính đến ngày 31/3/2023, tổng giá trị giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh Tiền Giang là 1.405,6 tỷ đồng, đạt trên 26% kế hoạch (tăng so với cùng kỳ, cùng đạt tỷ lệ giải ngân 23,8%); trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân trên 1.088 tỷ đồng, đạt hơn 31% kế hoạch, vốn ngân sách Trung ương giải ngân 317,4 tỷ đồng, đạt trên 17% kế hoạch.

Thùy Trang