Tiền Giang trồng cây xanh vượt chỉ tiêu được giao

(THTG) Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, tỉnh Tiền Giang luôn xác định việc trồng cây xanh là một việc làm quan trọng gắn liền với quá trình phát triển toàn diện kinh tế – xã hội của tỉnh, có ý nghĩa thiết thực không chỉ cho hôm nay mà cho cả thế hệ mai sau.

Trồng cây đường giao thông nông thôn. Ảnh: Ngọc Xuyên

Hàng năm, từ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đều chủ động xây dựng các kế hoạch và triển khai, phát động các phong trào thi đua như: Tết trồng cây, Trồng cây nhân kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc Trồng cây phân tán. Ghi nhận nhất là đến thời điểm này, tỉnh đã trồng được 3,8 triệu cây xanh, đạt 102% so với chỉ tiêu được giao trong kế hoạch số 292 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”.

Bên cạnh đó, người dân ở các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng tích cực trồng cây xanh quanh nhà, trồng cây xanh trên các tuyến đường giao thông nông thôn đã góp phần tích cực cho việc bảo vệ môi trường, tạo không gian xanh – sạch – đẹp, nhất là đạt tiêu chí cây xanh cũng là một tiêu chí quan trọng trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Kim Nữ