Tiền Giang triển khai xây dựng nông thôn mới đến năm 2025

(THTG) Ngày 12-8, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng chủ trì hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, nhằm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025.

vlcsnap-2022-08-12-15h39m55s322.png

vlcsnap-2022-08-12-15h39m41s249.png

Quang cảnh triển khai xây dựng nông thôn mới đến năm 2025. Ảnh: Đoàn Vũ

Hội nghị đã triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và quy định xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh; Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao; Công văn số 4068 của UBND tỉnh về phân công nhiệm vụ và đề nghị phối hợp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Triển khai tóm tắt quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ xét công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2021-2025.

vlcsnap-2022-08-12-15h39m08s905.png

vlcsnap-2022-08-12-15h39m15s921.png

Một số tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025. Ảnh: Đoàn Vũ

So với bộ tiêu chí trước đây, bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025 có thêm nhiều chỉ tiêu, tiêu chí mới và yêu cầu cao hơn, được định lượng rõ ràng, bổ sung quy định về tỷ lệ hài lòng của người dân địa phương, thay vì trước đây quy định bằng văn bản riêng của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bổ sung quy định xã không phức tạp về an ninh trât tự theo quy định của Bộ Công an,…

vlcsnap-2022-08-12-15h42m01s177.png

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Vũ

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị sau hội nghị này, các địa phương tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và triển khai sâu rộng bộ tiêu chí mới này, đồng thời kiện toàn bộ máy Ban chỉ đạo các cấp; triển khai kế hoạch liên tịch giữa ủy ban với mặt trận và các đoàn thể trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương cần  theo dõi các hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, nhằm kịp thời điều chỉnh và tổ chức thực hiện; đặc biệt quan tâm đến quy định thu hồi danh hiệu, nhằm thường xuyên nâng chất tiêu chí đã đạt được. Riêng các địa phương đăng ký phấn đấu ra mắt nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới trong năm 2022 cần tập trung tối đa nguồn lực, lãnh đạo thực hiện hoàn thành các tiêu chí để đạt danh hiệu như đã đăng ký.

Kim Nữ