Tiền Giang triển khai việc cấp hộ chiếu vacxin cho người dân

(THTG) Theo kế hoạch từ 15-4, Bộ Y tế  cấp đồng loạt hộ chiếu vaccine cho người dân. Với tỉnh Tiền Giang, Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trong tỉnh triển khai nghiêm túc việc rà soát, bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng Covid-19 để triển khai vấn đề y tế này.

Hộ chiếu vaccine COVID-19 là một mã QR, được hiển thị trên ứng dụng PC-COVID cũng như ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế, phục vụ cho việc kiểm soát khi đi nước ngoài. Theo đó, trên hộ chiếu có đầy đủ thông tin của người dùng như: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Quốc tịch; Bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới; Số mũi tiêm đã nhận; Ngày tiêm; Liều số; Vaccine; Sản phẩm vaccine; Nhà cung cấp hoặc sản xuất vaccine tương ứng với tài liệu do Liên minh Châu Âu EU ban hành; Mã số của chứng nhận. Thông tin này sẽ được ký số, mã hóa và đóng gói dưới dạng mã QR định dạng 2D, hiển thị trên phần mềm PC COVID và Sổ sức khỏe điện tử.

Untitled 3

Hộ chiếu vacxin Covid 19. Ảnh: Nguồn Internet

Theo đó sẽ nhập dữ liệu người dân tiêm chủng vaccine Covid-19 đầy đủ, chính xác lên hệ thống phục vụ cấp hộ chiếu vaccine cho người dân và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đối với các dữ liệu đã hoàn chỉnh và chuẩn hoá phù hợp thì Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị sẽ tiến hành ký số theo quy trình. Với quy trình cấp như hiện nay, muốn sở hữu hộ chiếu vaccine, người dân không phải làm gì.

Như vậy, quá trình này được thực hiện do các cơ sở tiêm chủng, Cục Y tế dự phòng là đầu mối để ký số. Sở Y tế đã tổ chức cho các đơn vị liên quan đến công tác tiêm chủng và các cơ sở tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên toàn tỉnh hướng dẫn triển khai cấp “Hộ chiếu vắc xin” và bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19 do Bộ Y tế tổ chức.

Theo Sở y tế Tiền Giang, đến nay các hệ thống đã sẵn sàng cho việc triển khai cấp hộ chiếu vắc xin cho người dân.

Thanh Xuân