Tiền Giang triển khai Nghị quyết về xây dựng và phát triển huyện Tân Phú Đông

(THTG) Ngày 18-8, ông Trần Văn Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Nhựt – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng chủ trì hội nghị triển khai Nghị quyết số 13 ngày 15-6-2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Tân Phú Đông đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

NQ Tan Phu Dong 12

NQ Tan Phu Dong 6

NQ Tan Phu Dong 7

NQ Tan Phu Dong 9

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Mục tiêu chung của Nghị quyết 13 là tập trung xây dựng huyện Tân Phú Đông phát triển bền vững; đầu tư hệ thống kết cầu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ; xây dựng đô thị Tân Phú Đông đạt đô thị loại V, phát huy vai trò trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống so với các địa phương trong tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, huyện Tân Phú Đông có 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện đạt chuẩn nông thôn mới… Đến năm 2030, huyện Tân Phú Đông là địa bàn trọng điểm phát triển kinh tế biển, phát triển du lịch sinh thái biển thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh và đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng biên giới biển.

NQ Tan Phu Dong 11

NQ Tan Phu Dong 10

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khẳng định, Nghị quyết 13 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Phú Đông, vì vậy sau hội nghị này, huyện Tân Phú Đông phải tổ chức tuyên truyền, quán triệt nghị quyết. Ông đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo hệ thống tuyên giáo cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền và có kế hoạch tuyên truyền nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức để cùng đồng hành cùng chính quyền địa phương. Các sở, ngành căn cứ nhiệm vụ chức năng, yêu cầu thực tiễn của địa phương để phối hợp chặt chẽ nhằm giúp huyện hoàn thành các nội dung theo kế hoạch UBND tỉnh đã ban hành. HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể thực hiện tốt chức năng, tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết 13,…khi triển khai vào thực tế ở huyện Tân Phú Đông.

Kim Nữ