Tiền Giang triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 16

(THTG) Ngày 09-4, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ XVI năm 2024 – 2025.

Quang cảnh cuộc họp.

Hội thi sáng tạo kỹ thuật là hình thức tổ chức phong trào thi đua, nhằm phát huy sáng kiến, sáng tạo sâu rộng trong nhân dân, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Qua hội thi nhằm biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, ý tưởng sáng tạo có khả năng ứng dụng hiệu quả vào đời sống và sản xuất.

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang lần thứ XVI năm 2024 – 2025 được tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh. Thời gian triển khai từ từ tháng 3/2024 đến tháng 12/2025. Hạn chót nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 30/6/2025. Tổ chức trình diễn, giới thiệu các giải pháp đạt giải hội thi lần thứ XVI vào tháng 12/2025.

Thanh Triều – Bùi Phong