Tiền Giang: Trên 52 tỷ đồng trợ cấp cho lao động thất nghiệp

(THTG) Theo thống kê của Trung tâm Giới thiệu việc làm Tiền Giang, trong quý 1 năm 2023, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số người đăng ký là 2.917 người, đạt 38% so với kế hoạch năm. Trong đó bao gồm thất nghiệp trong tỉnh và người lao động từ tỉnh khác chuyển đến.

viec-lam-111

Ngoài ra, Trung tâm cũng tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho đối tượng lao động thất nghiệp với tổng số: 17.328 lượt người.

Thực hiện công tác Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm đã ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 2.609 người với tổng số tiền chi trả ương đương 52 tỷ 220 triệu đồng./.

Thanh Xuân