Tiền Giang phân công công tác Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

(THTG) Ngày 28-12-2020, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 4216 về việc phân công công tác của Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

* Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh:

– Lãnh đạo, điều hành chung mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

– Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

– Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác, gồm:

+ Công tác quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về kinh tế – xã hội; xây dựng và phát triển nông thôn mới.

+ Cân đối thu – chi ngân sách; vay, trả nợ; sử dụng quỹ dự phòng, nguồn vượt thu ngân sách và các nguồn có tính chất ngân sách; chính sách đầu tư công, kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm; quyết định chủ trương xây dựng cơ bản và danh mục các công trình đầu tư trọng điểm.

+ Công tác quốc phòng, an ninh; an toàn giao thông; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phòng chống tham nhũng; thanh tra; quyết định cuối cùng về giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý hành chính.

+ Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, kinh tế đối ngoại. Công tác cải cách hành chính, công vụ; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; địa giới hành chính nhà nước; công tác thi đua – khen thưởng; phòng, chống tội phạm.

– Chủ tịch các Hội đồng và các Trưởng Ban Chỉ đạo: Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự; Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố; Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Ban Chỉ đạo cải cách hành chính; Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn…

– Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Văn phòng Ban An toàn giao thông, Quỹ đầu tư phát triển và TP. Mỹ Tho.

– Theo dõi và phối hợp chỉ đạo hoạt động của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

– Giữ mối liên hệ và làm việc với Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; Bộ Tư lệnh Quân khu 9; Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh.

– Chủ trì tiếp và làm việc với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Đại sứ, Tổng Lãnh sự đến làm việc với UBND tỉnh.

* Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

– Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

– Thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

– Giúp Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực thuộc khối kinh tế tổng hợp, bao gồm:

+ Chỉ đạo, kiểm tra và ký các văn bản, thủ tục về lĩnh vực tài chính.

+ Quản lý tài sản công (trừ tài sản công là nhà, đất đai, tài nguyên, khoáng sản…), thuế, tài chính.

+ Theo dõi phối hợp các vấn đề thuộc lĩnh vực ngân hàng.

+ Theo dõi, chỉ đạo công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; khu, cụm công nghiệp; khoa học công nghệ.

+ Chịu trách nhiệm đối với hoạt động Tổ thẩm định dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Quyết định của UBND tỉnh.

+ Phụ trách Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

+ Theo dõi, phụ trách chỉ đạo công tác đầu tư công.

+ Chỉ đạo, kiểm tra, giải quyết thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản.

+ Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo và phê duyệt các văn bản liên quan đến các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn phụ trách.

+ Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và ký quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý hành chính thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

– Chuẩn bị đầy đủ nội dung báo cáo phục vụ các cuộc họp của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh.

– Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo: Hội đồng khoa học kỹ thuật; Hội đồng giám sát, xổ số kiến thiết; ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp… thuộc lĩnh vực phân công phụ trách có liên quan.

– Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Liên hiệp các Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật, các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

– Theo dõi và phối hợp chỉ đạo hoạt động của Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Phát triển, Ngân hàng Chính sách xã hội, Cục Thống kê tỉnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Mỹ Tho.

– Giữ mối liên hệ thường xuyên với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh như Kiểm toán, Hải quan…

– Phối hợp giải quyết các công việc có liên quan đối với Ủy ban MTTQ, các hội, đoàn thể tỉnh; các tổ chức xã hội – nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

– Một số công việc khác theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

– Theo dõi, chỉ đạo các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước và TX. Cai Lậy.

* Ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

– Giúp Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo  các lĩnh vực thuộc khối kinh tế ngành, bao gồm:

+ Nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp; xây dựng, giao thông vận tải; tài nguyên và môi trường; công thương; xây dựng và phát triển đô thị; kinh tế tập thể.

+ Công tác quy hoạch, xây dựng các đô thị, trật tự đô thị.

+ Quản lý tài sản công là nhà, đất đai, tài nguyên, khoáng sản…

+ Phát triển quỹ đất, thị trường bất động sản.

+ Thực hiện chính sách phát triển nhà ở; công tác bồi thường , giải phóng mặt bằng.

+ Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

+ Công tác đảm bảo và tiết kiệm năng lượng, ; công tác phòng, chống cháy rừng; công tác khí tượng thủy văn.

+ Theo dõi công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu; công tác xây dựng nông thôn mới.

+ Đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý hành chính thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

+ Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo và phê duyệt các văn bản liên quan đến các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn phụ trách.

– Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo: Ban Chỉ đạo công tác về Biển Đông, Hải đảo và khu vực ven biển; Ban Chỉ đạo 389/TG… thuộc lĩnh vực phụ trách có liên quan.

– Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

– Theo dõi và phối hợp chỉ đạo hoạt động của Cục Quản lý thị trường.

– Phối hợp giải quyết công việc có liên quan đến Ủy ban MTTQ tỉnh, các hội, đoàn thể; các tổ chức xã hội – nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

– Một số công việc khác theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

– Theo dõi, chỉ đạo các huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông và TX. Gò Công.

* Ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

– Giúp Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo  các lĩnh vực công tác thuộc khối văn hóa – xã hội, bao gồm:

+ Giáo dục và Đào tạo (bao gồm dạy nghề); văn hóa, thể thao và du lịch; y tế, chăm sóc sức khỏe; dân số, gia đình và trẻ em; lao động, việc làm, các vấn đề xã hội và chính sách an sinh xã hội; bảo hiểm xã hội; xóa đói, giảm nghèo; giải quyết việc làm; thông tin và truyền thông, bưu chính, viễn thông.

+ Công tác viện trợ phi chính phủ.

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; giáo dục quốc phòng.

+ Công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, phát thanh, truyền hình; dân vận chính quyền.

+ Các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội.

+ Công tác dân tộc, tôn giáo, nhân quyền.

+ Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

+ Đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý hành chính thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

+ Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo và phê duyệt các văn bản liên quan đến các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn phụ trách.

–  Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo: Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật… thuộc lĩnh vực phụ trách có liên quan.

–  Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Trường Đại học Tiền Giang, Trường Cao đẳng Y tế, Trường Cao đẳng Tiền Giang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Theo dõi và phối hợp chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự, Bảo hiểm Xã hội.

– Phối hợp giải quyết công việc có liên quan đến Ủy ban MTTQ tỉnh, các hội, đoàn thể; các tổ chức xã hội – nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

– Một số công việc khác theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

– Theo dõi, chỉ đạo các huyện Châu Thành, Chợ Gạo và Gò Công Tây.

Phúc Huy