Tiền Giang nỗ lực đưa Bảo hiểm xã hội tự nguyện đi vào cuộc sống

(THTG) Bảo hiểm xã hội bắt buộc từ lâu đã quen thuộc với người lao động, song chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ mới được Đảng và nhà nước triển khai thực hiện từ năm 2008. Mặc dù chỉ mới đi vào cuộc sống nhưng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện người lao động tự do bắt đầu quan tâm và tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với mong muốn được nhận lương hưu và nhiều chính sách khác khi hết tuổi lao động.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh có khoảng 25.000 người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mặc dù số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng theo hàng năm và có sự lan tỏa chính sách tích cực đến các tầng lớp nhân dân, người lao động, song so với tiềm năng trong thực tế thì con số này vẫn còn khiêm tốn. Vì vậy, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang tăng cường tuyên truyền và chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng các mô hình “Hội viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện” nhằm thu hút sự quan tâm của người lao động cũng đồng thời là cầu nối để đưa chính sách bảo hiểm xã hội đến với toàn dân.

Tư vấn, khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Võ Duy

Lực lượng lao động ở nông thôn hiện vẫn còn xa lạ với bảo hiểm xã hội tự nguyện. Qua vận động của ngành bảo hiểm xã hội, các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động ở lĩnh vực nông nghiệp đã trích phúc lợi tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân để bước đầu tạo điều kiện thuận lợi cho họ tham gia, sau đó lan tỏa ra các thành viên khác trong nông hộ cùng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Riêng đối với công nhân, người lao động ở các công ty, xí nghiệp, nếu tham gia bảo hiểm xã hội mà đến lúc nghỉ hưu chưa đủ năm thì bảo hiểm xã hội tỉnh khuyến khích người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện nhận lương hưu. Ghi nhận nhất là một số doanh nghiệp đã hỗ trợ kinh phí tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho lao động của mình để khi nghỉ hưu họ được hưởng chính sách bảo hiểm xã hội. Tiền Giang đang thực hiện nhiều mô hình khác nhau, song mục đích chung vẫn là khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tích lũy cho tương lai và chăm sóc sức khỏe của mình khi hết tuổi lao động.

Kim Nữ