Tiền Giang ký kết phối hợp thực hiện Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ

(THTG) Chiều ngày 28-9, Công an tỉnh Tiền Giang và Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện Quyết định 22 ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, giai đoạn 2024 – 2028.

Quang cảnh Lễ ký kết. Ảnh: Lê Long

Hai đơn vị đã thống nhất ký kết phối hợp thực hiện 06 nội dung chính gồm: Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; cung cấp, trao đổi thông tin; triển khai cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù; rà soát, lập hồ sơ xử lý nợ bị rủi ro đối với khách hàng vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; thực hiện kiểm tra, hướng dẫn; thông tin truyền thông. Đồng thời hai ngành cũng thống nhất phối hợp trong một số nội dung khác như công tác bồi dưỡng, tập huấn; đảm an ninh, trật tự, an toàn trong thời gian tổ chức cho vay vốn tái hòa nhập cộng đồng hoặc các nhiệm vụ khác do lãnh đạo hai ngành thống nhất, phân công thực hiện.

Hai đơn vị đã thống nhất ký kết phối hợp thực hiện 06 nội dung. Ảnh: Lê Long

Trong chương trình phối hợp cũng nêu rõ yêu cầu phải đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi các nội dung công việc quy định tại Quyết định số 22 và không làm ảnh hưởng tới hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; bảo đảm yêu cầu về bảo vệ bí mật nhà nước và bảo mật thông tin nội bộ của các cơ quan, đơn vị phối hợp.

Thông qua chương trình phối hợp nhằm tạo sự tập trung, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của Công an tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh nhằm triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ.

                                                       Mạnh Cường