Tiền Giang khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

(THTG) UBND tỉnh Tiền Giang khẩn trương hoàn chỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tổ chức công bố và triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch sau khi được phê duyệt gắn với tổ chức hội nghị xúc tiến, mời gọi đầu tư của tỉnh. Đây là một trong những nội dung được chủ tọa Kỳ họp thứ 11 – Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X nêu rõ trong phiên bế mạc nhằm để các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 11 – Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X. Ảnh: Lê Thi

Theo đó, Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; sắp xếp tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh các huyện, thành, thị; nắm vững, đầy đủ nội dung các văn bản, Nghị quyết của kỳ họp để báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị khẩn trương xây dựng kế hoạch để triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua; tập trung chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội cho cả giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra.

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Lê Thi

Song song đó, cần khẩn trương hoàn chỉnh trình Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phê duyệt Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thành lập các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, làm cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện để đến năm 2025 thị xã Gò Công trở thành thành phố trực thuộc tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 12 ngày 27/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội đồng nhân dân tỉnh tin rằng, dưới sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; tinh thần cầu thị, sự đổi mới, năng động trong chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà, sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của Bộ, ngành Trung ương, của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; chúng ta nhất định hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của năm 2024.

Mạnh Cường