Tiền Giang khẩn trương triển khai  thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ

(THTG) Để sớm phục hồi phát triển kinh tế – xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, ngày  30/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11 về  Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế –  xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.  Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Tiền Giang  đang khẩn trương triển khai thực hiện các bước nhằm hỗ trợ các đối  tượng sớm tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi.

vlcsnap-2022-04-14-14h44m37s498.png

Nghị quyết 11 của Chính phủ ban hành ngày 30/1/2022. 

Theo nghị quyết số 11 của Chính phủ nhằm phục hồi phát triển kinh tế xã hội sẽ bao gồm các nhóm giải pháp và chương trình: Mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng chống dịch bệnh; bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm; hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Các đối tượng được hỗ trợ gồm: người dân, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; các ngành lĩnh vực tạo động lực phục hồi và phát triển cho nền kinh tế. Thời gian hỗ trợ chủ yếu thực hiện trong 02 năm 2022-2023; một số chính sách có thể kéo dài, bổ sung nguồn lực thực hiện tùy theo diễn biến dịch bệnh.

vlcsnap-2022-04-14-14h45m08s601.png

vlcsnap-2022-04-14-14h46m29s193.png

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang khẩn trương triển khai để người dân sớm tiếp cận được với nguồn vốn này. 

Theo ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Tiền Giang thì hiện nay Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam đã giao chỉ tiêu phân bổ nguồn vốn đợt 1 cho tỉnh Tiền Giang là 83,5 tỷ đồng để thực hiện 03 chương trình  theo Nghị quyết 11 gồm: chương trình cho vay hỗ trợ việc làm là 40 tỷ đồng; chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên  hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến là 10 tỷ đồng và chương trình cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội là 33,5 tỷ đồng.

Sau khi được phân bổ nguồn vốn, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã và đang  khẩn trương triển khai để người dân sớm tiếp cận được nguồn vốn chính sách ưu đãi.

Rõ ràng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19  đã gây ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển kinh tế xã hội và Nghị quyết 11 ra đời sẽ giúp sớm phục hồi phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy động lực tăng trưởng; đảm bảo công tác an sinh xã hội và đơi sống của người dân, nhất là người lao động, người yếu thế./.

Bài và ảnh: Bá Thủy