Tiền Giang khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

(THTG) Sáng ngày 11-9, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Lễ khai giảng lớp thứ nhất, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

vlcsnap-2023-09-11-15h40m34s764.png

vlcsnap-2023-09-11-15h41m04s468.png

vlcsnap-2023-09-11-15h42m07s173.png

Quang cảnh lễ khai giảng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ảnh: Minh Nguyên 

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo lớp học nêu rõ, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý nhằm bồi dưỡng, cập nhật thông tin kiến thức mới và kỹ năng lãnh đạo quản lý, qua đó nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian qua, Ban thường vụ Tỉnh ủy luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

vlcsnap-2023-09-11-15h45m32s527.png

Đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai giảng lớp học. Ảnh: Minh Nguyên

186 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý sẽ được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức xung quanh 4 chuyên đề gồm: Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; Quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến độ, công bằng xã hội theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; chuyên đề thu hút đầu tư và phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025.  Lớp học sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15/9/2023.

Nguyễn Phong