Tiền Giang hình thành và phát triển 3 vùng kinh tế động lực

(THTG) Mục tiêu của Tiền Giang đến năm 2030 là phát triển tỉnh theo hướng công nghiệp, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có các vùng động lực, trung tâm kinh tế về công nghiệp, du lịch, kinh tế biển và đô thị. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Người dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc.

Thành phố Mỹ Tho là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh. Ảnh: Trần Liêm

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, tỉnh quy hoạch và hình thành 03 vùng kinh tế – đô thị gồm: Vùng trung tâm, bao gồm thành phố Mỹ Tho, huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo: tập trung phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ. Trong đó, thành phố Mỹ Tho là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh.

Vùng phía Tây bao gồm: thị xã Cai Lậy, huyện Cái Bè, huyện Cai Lậy và huyện Tân Phước, là vùng động lực, tập trung phát triển công nghiệp, cây ăn trái, lúa gạo, thủy sản gắn với công nghiệp chế biến và phát biển đô thị, du lịch sinh thái.

Vùng phía Đông bao gồm: thị xã Gò Công, huyện Gò Công Tây, huyện Gò Công Đông và huyện Tân Phú Đông, tập trung phát triển kinh tế biển, ưu tiên phát triển logictisc, năng lượng. Cùng với đó, tỉnh phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội theo bốn hành lang kinh tế quan trọng của tỉnh theo các trục giao thông quốc gia qua địa bàn tỉnh, bảo đảm kết nối hiệu quả các hệ thống hạ tầng của tỉnh với vùng và quốc gia.

Kim Nữ