Tiền Giang công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai xâm nhập mặn tại huyện Tân Phú Đông

Ngày 6-4, UBND tỉnh Tiền Giang cho biết vừa ban hành quyết định Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Phú Đông.

IMG_9980.JPG
Người dân các huyện phía Đông tỉnh Tiền Giang phải đi lấy nước ngọt từ các vòi công cộng về sử dụng

Theo đó, để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu, Sở NN-PTNT tỉnh chủ trì, khẩn trương phối hợp với UBND huyện Tân Phú Đông và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ tổ chức vận chuyển nước ngọt (nước ngọt thô có độ mặn nhỏ hơn 100 mgCl-/lít) về các ao chứa nước tại huyện Tân Phú Đông, phục vụ duy trì hoạt động sản xuất nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn huyện Tân Phú Đông theo đúng quy định.

Đồng thời, khảo sát chọn vị trí vận chuyển, thời gian vận chuyển, đảm bảo việc vận chuyển nước ngọt bổ cấp nước vào các ao chứa nước nhằm đảm bảo kịp thời cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn huyện Tân Phú Đông một cách hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí; theo dõi chặt chẽ diễn biến mặn xem xét kết thúc sớm hoặc kéo dài thời gian vận chuyển nước ngọt.

Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Phú Đông để người dân, các tổ chức biết và chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp trong sản xuất, sinh hoạt.

Nguồn SGGP