Tiền Giang có 3 đơn vị cấp huyện ở mức nguy cơ cao (màu cam)

(THTG) Ngày 08-12, Sở Y tế Tiền Giang ban hành Quyết định công bố cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp xã, huyện và tỉnh (tuần từ 02/12 đến 08/12/2021) trên địa bàn tỉnh, trong đó có 03 địa phương cấp huyện được xếp mức nguy cơ cao (màu cam, tương ứng với cấp độ 3).

 Bv-da-chien-11-700x408
Huyện Châu Thành tăng cấp độ dịch từ nguy cơ trung bình (cấp 2) lên nguy cơ cao (cấp 3)

Cụ thể, có 40 đơn vị xã, phường đang ở cấp độ 3  (tăng 02 đơn vị so với tuần trước), gồm các địa phương: Phường 2, 3, 4, 9, 10, xã Mỹ Phong, Trung An, Đạo Thạnh, Tân Mỹ Chánh – TP. Mỹ Tho; Phường 2,4, xã Long Hòa – Thị xã Gò Công; Phường 1, 5, xã Tân Bình, Tân Hội, Thanh Hòa, Phú Quý, Long Khánh – Thị xã Cai Lậy; xã Tân Hương, Điềm Hy, Dưỡng Điềm, Long Định, Long Hưng, Thạnh Phú, Vĩnh Kim, Song Thuận – huyện Châu Thành; xã Thanh Bình, Bình Phục Nhứt, Bình Phan, Xuân Đông – huyện Chợ Gạo; Xã Bình Nghị, Phước Trung, Tân Điền, Tân Đông, Gia Thuận, Tân Hòa, Tăng Hòa, Tân Tây, Tân Đông – huyện Gò Công Đông; thị trấn Vĩnh Bình, Đồng Sơn – huyện Gò Công Tây. Đặc biệt, có 6 đơn vị xã, phường đang ở cấp độ 4 (tăng 3 đơn vị so với tuần trước), gồm: Phường 1, 5 – Thị xã Gò Công; thị trấn Tân Hiệp, xã Hữu Đạo – huyện Châu Thành; thị trấn Vàm Láng, xã Tân Phước – huyện Gò Công Đông.

Ở quy mô cấp tỉnh, Tiền Giang tiếp tục ở cấp độ cấp độ 2 (vùng vàng). Đối với cấp huyện, có 03  đơn vị ở cấp độ nguy cơ cao, (cấp 3)  là Thành phố Mỹ Tho, huyện Gò Công Đông và huyện Châu Thành (trong đó huyện Châu Thành tăng từ cấp độ 2 lên cấp độ 3). Đối với các đơn vị hành chính còn lại, gồm: Thị xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy, huyện Cái Bè, Tân Phước, Chợ Gạo, Gò Công Tây, Thị xã Gò Công, Tân Phú Đông ở trạng thái nguy cơ trung bình, tương đương cấp độ 2 (trong đó huyện Tân Phú Đông từ cấp độ 3 giảm xuống cấp độ 2). Tiền Giang hiện không có đơn vị cấp huyện nào ở trạng thái bình thường mới.

Chi tiết cấp độ dịch Covid-19 (tuần từ 02/11 đến 08/12/2021) trên địa bàn tỉnh, mời xem tại đây

H.B