Tiền Giang chủ động phòng chống thiên tai

(THTG) Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang đã bàn hành Công văn số 324 triển khai công điện của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc chủ động, sẵn sàng ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

TienGiangPhongChongThienTai2021-2022-HC.mpg_snapshot_08.41.906

Các đại biểu tham gia trồng rừng ngập mặn chống biến đổi khí hậu . Ảnh Minh Trí

Nhằm chủ động ứng phó, bảo vệ tài sản và tính mạng nhân dân, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang yêu cầu các ngành, các cấp theo dõi chặt chẽ các thông tin dự báo cảnh báo, và diễn biến của vùng áp thấp, thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang di chuyển trên biển Đông biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp để phòng tránh. Tổ chức kiểm đếm, quản lí chặt chẽ các phương tiện ra khơi, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tại bến bảo đảm an toàn. Chủ động kiểm tra đê bao, bờ bao, đê biển, chủ động lực lượng, trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ” để xử lí khi có tình huống xảy ra, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống./

Kim Nữ