Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được giao quyền điều hành hoạt động của Bộ Công an

 Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có quyết định về việc giao điều hành hoạt động của Bộ Công an.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được giao quyền điều hành hoạt động của Bộ Công an- Ảnh 1.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ

Theo đó, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, ý kiến của Bộ Chính trị về việc giao điều hành Bộ Công an; Căn cứ ý kiến của Ban cán sự đảng Chính phủ, xét đề nghị của Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ quyết định giao Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 22-5.

Sáng cùng ngày 22-5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, thông qua Nghị quyết, Quốc hội đã bầu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng phiên làm việc, 465/465 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,48% tổng số đại biểu Quốc hội), tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Đại tướng Tô Lâm.

Nguồn NLĐ