Thông báo tuyển chọn công dân vào CAND phục vụ công tác của Cục Đối ngoại, Bộ Công an năm 2024

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN VÀO CÔNG AN NHÂN DÂN PHỤC VỤ CÔNG TÁC CỦA CỤC ĐỐI NGOẠI, BỘ CÔNG AN NĂM 2024

Cục Đối ngoại, Bộ Công an tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân phục vụ công tác của đơn vị, cụ thể như sau:

  1. CHỈ TIÊU TUYỂN CHỌN

Tổng số chỉ tiêu tuyển chọn: 04 chỉ tiêu tốt nghiệp Đại học trở lên gồm:

– Chuyên ngành ngôn ngữ Ả rập: 01 chỉ tiêu;

– Chuyên ngành ngôn ngữ Đức: 01 chỉ tiêu;

– Chuyên ngành ngôn ngữ Nhật Bản: 01 chỉ tiêu;

– Chuyên ngành ngôn ngữ Pháp: 01 chỉ tiêu.

  1. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN
  2. Đối tượng

Là công dân Việt Nam; cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tồ chức cơ yếu.

  1. Điều kiện

– Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí chức danh, công việc cần tuyển;

– Tự nguyện phục vụ lâu dài trong Công an nhân dân và Cục Đối ngoại, Bộ Công an. Đối với các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các bộ, ngành và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu các năm công tác phải được cơ quan, tổ chức nơi công tác phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không trong thời gian chấp hành kỷ luật hoặc đang xem xét kỷ luật.

– Có hồ sơ đăng ký dự tuyển.

  1. Tiêu chuẩn

– Về tiêu chuẩn chính trị: Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an và các tiêu chuẩn sau:

+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước.

+ Có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia.

+ Trung thực, tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước.

– Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.

– Về trình độ: Đã tốt nghiệp và được cấp bằng (hoặc chứng chỉ) tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành ngôn ngữ Ả rập, ngôn ngữ Đức, ngôn ngữ Nhật Bản, ngôn ngữ Pháp (không bao gồm hình thức liên thông đại học), xếp hạng (hoặc loại) khá trở lên (trừ trường hợp bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc bằng thạc sĩ, tiến sĩ không xếp hạng, loại tốt nghiệp).

– Về độ tuổi: Từ đủ 18 đến dưới 30 tuồi (tính đến ngày quyết định tạm tuyển hoặc quyết định tuyển chọn chính thức đối với các trường hợp không phải tạm tuyển). Riêng công dân có trình độ tiến sĩ, người đã có thời gian làm lao động hợp đồng trong CAND trên 05 năm và cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu tuyển chọn đến đủ 35 tuổi.

– Về sức khỏe: Đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của Bộ Công an và các quy định sau:

+ Chiều cao: Đối với nam từ lm62 đến lm95; đối với nữ từ lm56 đến lm80. Chỉ số cơ thề (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30;

+ Thị lực: Thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt từ 18-20/10; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 03 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt 19-20/10 trở lên.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

– Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân viết tay;

– Bản lý lịch tự khai theo mẫu của Bộ Công an (không cần xác nhận của UBND xã, phương, thị trấn nơi thường trú);

– Bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh, căn cước công dân;

– Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ được đào tạo phù hợp với chỉ tiêu tuyển chọn và bảng điểm (có chứng thực) kết quả học tập toàn khóa học (nếu có); quyết định công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư (trường hợp đối tượng dự tuyển là giáo sư, phó giáo sư);

– Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt (có chứng thực) và được cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật;

– Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);

– Bản sao (có chứng thực) xác nhận đối tượng ưu tiên thuộc nhóm 1, nhóm 4, nhóm 5;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

– Ảnh 4cm x 6cm: 04 ảnh màu chụp trong 6 tháng tính đền ngày nộp hồ sơ;

– Đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu, phải bổ sung các giấy tờ sau:

+ Bản lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác, làm việc;

+ Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

+ Bản sao (có chứng thực) các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan, tồ chức có thẩm quyền;

+ Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN CHỌN

Việc tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân công tác tại Cục Đối ngoại, Bộ Công an được thực hiện thông qua phương thức xét tuyển theo 02 vòng:

– Vòng 1: Kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển.

– Vòng 2: Phỏng vấn, tìm hiểu động cơ, mục đích, nguyện vọng vào phục vụ trong Công an nhân dân; kiểm tra nhận thức chung về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Công an nhân dân; kiểm tra trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm của người dự tuyển (sẽ có thông báo cho người dự tuyển).

  1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ
  2. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính từ ngày 19/4/2024 đến hết ngày 31/5/2024 hoặc số lượng hồ sơ ứng viên dự tuyển đảm bảo theo quy định.
  3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trụ sở Cục Đối ngoại, Bộ Công an, số 3, Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Chi tiết liên hệ đồng chí Đại úy Đặng Văn Vịnh, cán bộ, điện thoại: 0985.893.163.

Cục Đối ngoại, Bộ Công an