Tân Phước nỗ lực về đích huyện nông thôn mới

(THTG) Qua 13 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là sự tham gia tích cực của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, đến thời điểm này, huyện Tân Phước có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 3/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có một thị trấn là Mỹ Phước đạt chuẩn đô thị văn minh và huyện đã đạt tất cả 9 tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Tân Phước nổ lực về đích huyện nông thôn mới.

Từ xã đạt chuẩn xã nông thôn mới đầu tiên năm 2015 là Tân Hòa Thành, đến năm 2020, huyện nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 6 xã và đến thời điểm này, 100% số xã đều được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Trong đó có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là: Thạnh Hòa, Tân Hòa Thành và Tân Lập 2. Cùng với cơ sở hạ tầng kinh tế – kỹ thuật nông thôn đổi mới thì cơ sở hạ tầng văn hóa – xã hội trên địa bàn 11 xã của huyện cũng được đầu tư xây dựng hoặc nâng cấp đồng bộ theo tiêu chuẩn xã nông thôn mới hoặc xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Từ đó, diện mạo quê hương vùng đất phèn phát triển và phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Với sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo kết hợp với sự chung tay của toàn xã hội, hiện hộ nghèo trên địa bàn 11 xã giảm xuống còn 262 hộ, chiếm tỷ lệ 1,6%; hộ cận nghèo còn 382 hộ, chiếm tỷ lệ 2,35%. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn toàn huyện là 2,7% và huyện vẫn đang nỗ lực thực hiện các giải pháp hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo. Riêng thu nhập bình quân đầu người của huyện hiện tại khoảng 64,3 triệu đồng/ người/ năm, tăng 42,5 triệu đồng/người/năm so với năm 2011 và tăng 31,5 triệu đồng/người/năm so với năm 2015.

Như vậy đến thời điểm này, huyện Tân Phước đã đạt tất cả 9 tiêu chí và 36 chỉ tiêu của huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 320 ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới đạt cao hơn so với quy định. Về vùng nông thôn Tân Phước trong thời gian này sẽ cảm nhận rõ rệt sự thay da đổi thịt, sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực,

sự đổi thay trong từng hộ dân trên quê hương Đồng Tháp Mười vì nhờ có chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và theo đó thụ hưởng chính thuộc về người dân.

Kim Nữ – Đoàn Vũ – Võ Duy