Sáng 24-10, Quốc hội thảo luận Luật Khám, chữa bệnh sửa đổi

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) có 163 lượt phát biểu ý kiến tại Tổ, 27 lượt đại biểu phát biểu tại Hội trường và 10 đại biểu Quốc hội gửi ý kiến bằng văn bản. Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành về sự cần thiết ban hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và cơ bản nhất trí với nhiều nội dung chủ yếu của dự án Luật. Tại kỳ họp này, sáng nay các đại biểu tiếp tục cho ý kiến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật này.

hop qh

Quốc hội thảo luận Luật Khám, chữa bệnh sửa đổi trong ngày 24-10

Những nội dung được các đại biểu phân tích cho ý kiến trong phiên họp sáng nay là vấn đề về hội đồng y khoa, về hoạt động, chức năng, tổ chức và vai trò của hội đồng y khoa trong hoạt động khám chữa bệnh; vấn đề trang thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh đối với một bệnh viện; vấn đề tự chủ và trao quyền cho các bệnh viện được tự quyết định trong hoạt động khám, chữa bệnh được quyền quyết định về tổ chức bộ máy và con người phù hợp với các hoạt động khám, chữa bệnh của bệnh viện; quyết định những vấn đề về tài chính của bệnh viện, kể cả nguồn tài chính mà do ngân sách đầu tư.

Ý kiến đại biểu đề nghị Luật cũng cần quy định cơ chế xác định giá dịch vụ y tế đối với cơ sở khám, chữa bệnh tự chủ có sự khác biệt so với các đơn vị chưa tự chủ trên nguyên tắc giá dịch vụ y tế khám, chữa bệnh phải đảm bảo tính đúng, tính đủ chi phí trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật.

Về chính sách của Nhà nước đối với khám bệnh, chữa bệnh

– Ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cần tiếp tục rà soát để cụ thể hóa hơn nữa các chính sách trong dự thảo Luật, đồng thời, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với các chính sách khác của Nhà nước; bổ sung chính sách ưu tiên trong chăm sóc sức khoẻ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; chính sách phát triển hệ thống cấp cứu tại cộng đồng; chính sách đãi ngộ và thu hút nhân tài; chính sách đầu tư nhằm nâng cao năng lực cho y tế cơ sở; miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các bệnh viện./.

Minh Trí