Quý 1, công tác Tuyên giáo ở Tiền Giang đạt nhiều kết quả quan trọng

(THTG) Ngày 5-5, tại huyện Gò  Công Tây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết  công tác Tuyên giáo quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2. Bà Châu  Thị Mỹ Phương – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Quý 1, công tác Tuyên giáo  của tỉnh đạt  được nhiều kết  quả quan trọng. Ban Tuyên giáo tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ ban hành văn bản chỉ đạo,  sơ tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo quý 1. 

Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan nhà nước cùng cấp bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch của cấp ủy trong việc triển khai  thực hiện chủ trương, nghị quyết  của Đảng, thực thi pháp luật, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm được nhân dân quan tâm.

Về công tác tác tuyên truyền, báo chí, dư luận xã hội: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn công tác tuyên truyền, công tác thông tin đối ngoại, công tác dư luận xã hội năm 2024. Các cơ quan báo chí ngoài tỉnh có sự phối hợp tốt với tỉnh Tiền Giang trong công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời, chính xác về tình hình thời sự trong tỉnh, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân và tình hình phát  triển kinh tế – xã hội  của các địa phương. Ngành đã tập trung tuyên truyền, định hướng tổ chức các sự kiện văn hóa lịch sử của đất nước và các hoạt động phục vụ cho nhân dân.

Hội  nghị đã đề ra nhiệm vụ trong  tâm trong quý 2 là tiếp tham mưu Ban thường vụ Tỉnh ủy các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy. Hướng dẫn các ngành, các tổ chức  chính trị – xã hội, các cơ quan, Ban tuyên giáo các cấp tuyên truyền ý nghĩa về các ngày lễ lớn. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa  Ban Tuyên giáo tỉnh với các cơ quan nhà nước cùng cấp, tăng cưòng công tác đấu  tranh phản bác những luận điệu sau trái của các thế lực thù địch.

 Tin và ảnh: Công Luận