Quốc hội đề xuất trao quyền chủ động cho Công đoàn

(THTG) Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 7, chiều ngày 3-6, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi). Một trong những nội dung quan trọng trong dự thảo là đề xuất trao quyền chủ động hơn cho tổ chức Công đoàn trong công tác cán bộ theo hướng: cơ quan có thẩm quyền quyết định số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi), chiều ngày 3-6.

Dự thảo luật dự kiến trao quyền chủ động hơn cho tổ chức Công đoàn trong công tác cán bộ theo hướng: Cơ quan có thẩm quyền quyết định số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng thời cho phép “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách là người làm việc theo hợp đồng lao động trong các cơ quan chuyên trách của công đoàn và công đoàn cơ sở phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ”. Đồng thời, tách riêng 01 điều quy định về “Giám sát của công đoàn”, bổ sung quy định mới về “Phản biện xã hội của công đoàn”.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, đa số ý kiến thành viên Ủy ban Xã hội, ý kiến tham gia thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, tán thành với sự cần thiết và các quan điểm xây dựng dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, địa vị pháp lý của Công đoàn Việt Nam cần quy định theo hướng phân chia thành hai nhóm quy phạm theo chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam theo đúng theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013, đó là Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội và Công đoàn là tổ chức đại diện cho người lao động.

Ngoài các nội dung trên, Ủy ban Xã hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu các nội dung như: bảo đảm chính sách dân tộc; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật; về quyền, trách nhiệm đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động của Công đoàn.

Tin và ảnh: Minh Trí