Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị chuyên đề về công tác pháp chế

(THTG) Ngày 15-02, ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị chuyên đề công tác pháp chế với sự tham gia của lãnh đạo các Sở Ban ngành, lãnh đạo UBND huyện, thị, thành trong tỉnh.

vlcsnap-2023-02-15-16h23m24s695.png

vlcsnap-2023-02-15-16h21m06s608.png

Quang cảnh Hội nghị chuyên đề về công tác pháp chế. Ảnh: Anh Tuấn

Bên cạnh các kết quả đạt được của ngành Tư pháp trong tỉnh thì công tác phối hợp thực hiện chung đối với công tác văn bản, pháp chế; công tác phổ biến giáo dục pháp luật và công tác quản lý xử lý vi phạm pháp chế còn nhiều hạn chế. Tại hội nghị, Sở Tư pháp đã báo cáo các chuyên đề về công tác phối hợp thực hiện công tác Phổ biến giáo dục pháp luật, kết quả, thách thức và cơ hội; Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và vai trò của pháp chế tại các đơn vị; Công tác quản lý vi phạm hành chính, thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, khó khăn và giải pháp.

vlcsnap-2023-02-15-16h24m09s630.png

Ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh công tác pháp chế rất quan trọng, phải là nhiệm vụ của từng đơn vị, trong quá trình thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao phải thực hiện 4 điều: đúng quy định đúng quy trình, đúng thẩm quyền và đúng pháp lý, gắn với sự am hiểu, chuyên nghiệp và tận tâm khi tổ chức thực hiện. Ông đề nghị, để có hệ thống văn bản pháp lý đầy đủ, hợp lý, có tính thực tiễn cao để chỉ đạo điều hành thì cần thực hiện 5 nội dung: nâng cao tính chuyên nghiệp cho cán bộ viên chức, tuyên truyền pháp luật trong nội bộ; rà soát, cập nhật lại, bổ sung văn bản pháp luật mới để xây dựng 1 cơ sở dữ liệu pháp lý cho cơ quan mình; tham mưu văn bản để tạo thành hệ thống văn bản  lãnh đạo điều hành chuyên nghiệp; công tác phối hợp hiệu quả, nhịp nhàng với văn bản chỉ đạo điều hành và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác pháp chế. Phối hợp Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xử lý sự kiện pháp lý trên địa bàn./.

Thanh Xuân