Phát hiện hàng loạt vi phạm của TikTok sau 4 tháng kiểm tra toàn diện

Sau hơn 4 tháng kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam, Đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện nhiều hành vi vi phạm của TikTok tại Việt Nam.