Phấn đấu đến năm 2025, xã Hậu Mỹ Bắc A trở thành Đô thị loại 5

(THTG) Nằm trong quy hoạch phát triển chung của tỉnh Tiền Giang và huyện Cái Bè, những năm qua, xã Hậu Mỹ Bắc A đã xây dựng nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật, công trình phúc lợi công cộng như: cơ sở y tế, giáo dục, trồng cây xanh, chỉnh trang trụ sở làm việc của các đơn vị đóng trên địa bàn, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, các khu chợ được đầu tư tương đối hoàn chỉnh để hướng đến Đô thị loại 5 vào năm 2025.

Xã Hậu Mỹ Bắc A phấn đấu đến năm 2025 trở thành Đô thị loại 5.

Từ năm 2021, xã Hậu Mỹ Bắc A huyện Cái Bè đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2023 đạt xã nông thôn mới nâng cao. Hiện tại, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt hơn 70,3 triệu đồng. Toàn xã có 100% hộ sử dụng nước sạch và điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn. Hậu Mỹ Bắc A đã xây dựng hơn 61 km tuyến đường đal, nhựa liên xã, liên ấp và đường dân sinh, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm, không lầy lội vào mùa mưa. 4/4 trường học đạt chuẩn quốc gia; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Ðể đạt được các tiêu chí đô thị loại V, xã Hậu Mỹ Bắc A đã và đang tận dụng mọi nguồn lực để khai thác tiềm năng, lợi thế tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí cơ bản đạt. Ðồng thời, rà soát tiêu chí chưa đạt, từ đó kiến nghị, đề xuất với huyện, tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kiến trúc, cảnh quan đô thị,…. Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đủ điều kiện để công nhận đô thị loại V và thành lập thị trấn Thiên Hộ vào năm 2025 theo lộ trình đã đề ra.

Tin và ảnh: Chiêu Nam