Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại Đà Nẵng

Việc số hóa truyền hình mặt đất tại địa bàn TP. Đà Nẵng, Bắc Quảng Nam và việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, cận nghèo cơ bản đã hoàn thành, đủ điều kiện để ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất (analog) tại Đà Nẵng từ ngày 1/11.

Hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo miền núi Đà Nẵng. Ảnh: VGP/Lưu Hương

Ngày 29/10,  tại TP Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam đã tổ chức họp báo để thông báo về việc số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất và chính thức công bố ngừng phát sóng analog tại TP. Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 27/12/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020. Mục tiêu của Đề án nhằm chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ analog sang công nghệ số theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Đồng thời, mở rộng vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất nhằm phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cung cấp nhiều dịch vụ truyền hình chất lượng cao (HDTV, 3DTV). Hình thành và phát triển thị trường truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất nhằm thu hút các nguồn lực xã hội cho việc phát triển truyền hình  quảng bá; tạo điều kiện để tổ chức và sắp xếp lại hệ thống các đài phát thanh, truyền hình trên phạm vi cả nước theo hướng chuyên môn hóa và chuyên nghiệp.

Đề án số hóa được thực hiện theo lộ trình gồm 4 giai đoạn, triển khai ngừng phủ sóng truyền hình analog giai đoạn 1 tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương trước ngày 31/12/2015; giai đoạn 2 tại 26 tỉnh lân cận 4 thành phố trực thuộc Trung ương trước ngày 31/12/2016; giai đoạn 3 tại 18 tỉnh đồng bằng và trung du trước ngày 31/12/2018; giai đoạn 4 tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa còn lại trước ngày 31/12/2020.

Bộ TT&TT đã triển khai việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương trên địa bàn TP. Đà Nẵng và 4 huyện phía Bắc tỉnh Quảng Nam do ảnh hưởng của việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại Đà Nẵng từ nguồn vốn của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích. UBND TP. Đà Nẵng cũng đã thực hiện triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chuẩn của Đà Nẵng.

Tổng số hộ nghèo, cận nghèo đã được hỗ trợ  đầu thu truyền hình số mặt đất tại TP. Đà Nẵng là 5.644 hộ gia đình, tại Bắc Quảng Nam là 11.408 hộ.

Đến thời điểm hiện nay, việc số hóa truyền hình mặt đất tại địa bàn TP. Đà Nẵng, Bắc Quảng Nam và việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, cận nghèo cơ bản đã hoàn thành, đủ điều kiện để ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại Đà Nẵng từ ngày 1/11.

Ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục tần số vô tuyến điện, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án số hoá truyền hình Việt Nam đánh giá: Đà Nẵng không chỉ là thành phố đầu tiên trong cả nước triển khai thành công truyền hình số mặt đất trong cả nước mà còn là thành phố đầu tiên trong khu vực các nước ASEAN triển khai thành công kỹ thuật này.

Nguồn Chính phủ