New Zealand bổ sung Chiến lược vì hòa bình vào trọng tâm hợp tác với ASEAN

Ngày 05-7, cuộc họp lần thứ 7 Ủy ban Hợp tác chung ASEAN – New Zealand (ANZJCC) đã diễn ra tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN, Jakarta, Indonesia.
new_zealand_sggp_igvs
Các đại biểu tại cuộc họp. Nguồn: Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN

Tin cho biết, New Zealand thông báo bổ sung thêm Chiến lược vì hòa bình là chiến lược trọng tâm trong hợp tác với ASEAN cùng hai chiến lược về Người dân và Vì sự thịnh vượng. New Zealand cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng và thực hiện Tầm nhìn ASEAN 2025, thu hẹp khoảng cách phát triển, kết nối, góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực, cũng như ở biển Đông.

Hiện New Zealand là đối tác thương mại lớn thứ 10 của ASEAN với thương mại hai chiều năm 2017 đạt 9,5 tỷ USD. Trong triển khai Kế hoạch Hành động ASEAN – New Zealand giai đoạn 2016-2020 với hai chiến lược trọng tâm là Chiến lược về Người dân và Chiến lược Vì sự thịnh vượng, đã có 55/59 dòng hành động được thực hiện trên các lĩnh vực chính trị – an ninh, kinh tế, văn hóa – xã hội, kết nối và thu hẹp khoảng cách phát triển…

Nguồn SGGP