Làm phim phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa

Tiếng khèn – tiếng lòng trao gửi yêu thương. (Ảnh minh họa: cpv.org.vn)

NDĐT- “Tiếng khèn” và “Trên đỉnh núi phía Tây” là hai phim truyện video được Bộ VHTTDL đặt hàng sản xuất để phục vụ đồng bào dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa, đợt 2, năm 2013.

Theo đó, ngày 13-12, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định về việc đặt hàng sản xuất hai phim truyện video phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2013:

Đặt hàng Trung tâm sản xuất phim dân tộc, miền núi và biển đảo thực hiện sản xuất phim truyện video “Tiếng khèn”, độ dài 90-100 phút, theo đúng kịch bản phim “Tiếng khèn” – thuộc bản quyền của Trung tâm sản xuất phim dân tộc, miền núi và biển đảo.

Đặt hàng Công ty Cổ phần truyền thông và sản xuất SAA thực hiện sản xuất phim truyện video “Trên đỉnh núi phía Tây”, độ dài 90-100 phút, theo đúng kịch bản phim “Trên đỉnh núi phía Tây” – thuộc bản quyền của Công ty Cổ phần truyền thông và sản xuất SAA.

Cả hai bộ phim trên đã được Cục Điện ảnh giám định ngày 11-10.

Cục Điện ảnh được ủy quyền chịu trách nhiệm thực hiện việc đặt hàng và chỉ đạo sản xuất hai phim truyện video trên theo đúng các quy định hiện hành.

Nguồn Nhân dân