Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Tiền Giang thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

(THTG) Sáng ngày 5-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành kỳ thứ 6, kỳ họp chuyên đề. Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang chủ trì kỳ họp.

vlcsnap-2022-10-05-15h06m58s908.png

vlcsnap-2022-10-05-15h07m45s968.png

Quang cảnh Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Tiền Giang khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Bùi Phong

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định 3 vấn đề lớn, trong đó có các tờ trình của UBND tỉnh; miễn nhiệm và bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, đây là các vấn đề quan trọng. Do đó, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Võ Văn Bình đề nghị các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận để kỳ họp đạt kết quả cao.

vlcsnap-2022-10-05-15h11m49s229.png

vlcsnap-2022-10-05-15h12m01s498.png

Các đại biểu thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: Bùi Phong

Sau khi nghe các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp gồm: Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định nội dung chi và chi hỗ trợ thực hiện các nội dung có liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh; Hai nghị quyết phân bổ dự toán năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững ( nguồn vốn sự nghiệp) và Nghị quyết quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2022 – 2023.

vlcsnap-2022-10-05-15h12m14s003.png

vlcsnap-2022-10-05-15h12m26s082.png

Đại biểu biểu quyết và bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Bùi Phong

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, bà Nguyễn Thị Đang, nguyên giám đốc Sở Tư Pháp Tiền Giang được miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 do nghỉ hưu theo chế độ. Ông Phạm Công Hùng, Giám đốc Sở Tư pháp Tiền Giang được bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Võ Văn Bình cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh và UBMTTQVN tỉnh tăng cường công tác hoạt động, kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua.

Nguyễn Phong