Kiểm tra hoạt động quảng cáo ngoài trời tại 16 địa phương

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổ chức kiểm tra hoạt động quảng cáo tại 16 địa phương trong năm 2017.

 
 Ảnh minh họa – Internet

Cụ thể, 16 địa phương thuộc đối tượng kiểm tra đợt này gồm: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hậu Giang.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quảng cáo. Cục Văn hóa cơ sở có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra theo kế hoạch; báo cáo lãnh đạo Bộ về kết quả sau khi kết thúc kiểm tra.

Nguồn Chính phủ