Kiểm tra công tác tiếp dân huyện Chợ Gạo.

(THTG) Ngày 17/10, Đoàn công tác liên ngành tỉnh Tiền Giang đến kiểm tra công tác tiếp công dân tại hai xã Phú Kiết và Lương Hoà Lạc, huyện Chợ Gạo.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước trong công tác tiếp công dân tại UBND cấp xã.

vlcsnap-2017-10-18-09h14m13s848 vlcsnap-2017-10-18-09h15m06s229

Đoàn kiểm tra trong buổi làm việc tại xã Phú Kiết … Ảnh: Minh Trí

Qua kiểm tra, Đoàn nhận xét: công tác tiếp dân ở hai địa phương đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra, có bố trí điểm tiếp dân, cán bộ tiếp dân, và lịch tiếp dân theo quy định. Đoàn cũng đã ghi nhận những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác tiếp dân ở mỗi địa phương.

vlcsnap-2017-10-18-09h16m58s312

…và tại xã Lương Hòa Lạc – huyện Chợ Gạo. Ảnh: Minh Trí

Thông qua công tác kiểm tra, nhằm đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân của chính quyền cơ sở đồng thời chỉ ra những tồn tại, khó khăn và nguyên nhân để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, đề xuất với Ban chỉ đạo tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân ở các địa phương, đơn vị.

An Phước