Huyện cù lao Tân Phú Đông đạt nhiều chỉ tiêu kinh tế năm 2021

(THTG) Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, tập trung, sâu sát từ huyện đến cơ sở cũng như sự nỗ lực phấn đấu của các ngành và nhân dân, tình hình kinh tế – xã hội năm 2021 của huyện Tân Phú Đông tiếp tục phát triển với nhiều điểm sáng, một số chỉ tiêu có tăng trưởng so với cùng kỳ mặc dù chịu nhiều tác động từ đại dịch Covid-19.

vlcsnap-2021-12-17-09h12m05s690.png

vlcsnap-2021-12-17-09h13m41s462.png

Sả – cây trồng chủ lực, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân huyện Tân Phú Đông. Ảnh: Việt Bình

Một trong những điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Tân Phú Đông chính là xây dựng cơ bản; năm 2021 huyện đã triển khai thi công 73 công trình với tổng số vốn được giao trên 127 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành 60 công trình, 13 công trình chuyển tiếp sang năm 2022.

vlcsnap-2021-12-17-09h33m30s992.png

vlcsnap-2021-12-17-09h37m36s612.png

Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được chú trọng đầu tư. Ảnh: Việt Bình

Bên cạnh đó, mặc dù trước những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 nhưng các xã trên địa bàn huyện đã phấn hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao theo lộ trình; trong đó có xã Tân Phú dự kiến tổ chức ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 12 năm 2021. Trong năm qua, vấn đề an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng; nhất là thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/người/ năm, vượt 5 triệu đồng so với chỉ tiêu Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện đề ra.

Mạnh Cường