Huyện Châu Thành đủ điều kiện xét công nhận huyện Nông thôn mới 2023

(THTG) Ngày 28-11-2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Văn bản số: 7884/UBND-KT về việc công bố: Huyện Châu Thành đủ điều kiện đề nghị xét, đề xuất công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2023.

vlcsnap-2023-11-27-09h23m08s330.png

vlcsnap-2023-11-25-15h28m07s987.png

Cơ sở vật chất  huyện Châu Thành ngày càng được hoàn thiện, nâng cao. Ảnh: Võ Duy, Việt Bình

Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02-8-2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Tiền Giang thông báo rộng rãi đến toàn thể nhân dân trong tỉnh để biết và cho ý kiến đóng góp.

Các ý kiến đóng góp của các ngành, các cấp và nhân dân gởi về: Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang thông qua Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh tại địa chỉ: Quốc lộ 1A, khu phố Trung Lương, Phường 10, thành phố Mỹ Tho trước ngày: 14/12/2023 để tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị thẩm định trình công nhận theo quy định.

                                                                                             Ban Biên tập