Huyện Châu Thành đạt chỉ tiêu về giáo dục của huyện nông thôn mới

(THTG) Toàn huyện Châu Thành có 05 trường Trung học phổ thông công lập, gồm: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tân Hiệp, Vĩnh Kim, Dưỡng Điềm và Rạch Gầm – Xoài Mút. Phấn khởi nhất là đến thời điểm này, 60% trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia, đạt chỉ tiêu 5.3 theo Quyết định số 320 của Thủ tướng Chính phủ quy định về giáo dục của huyện nông thôn mới.

vlcsnap-2023-11-25-15h27m48s785.png

vlcsnap-2023-11-25-15h28m07s987.png

Cơ sở vật chất ngành giáo dục huyện Châu Thành ngày càng được hoàn thiện. Ảnh: Võ Duy

Từ năm 2011 đến nay, các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây mới, cải tạo, tu bổ cơ sở vật chất phòng học, phòng học bộ môn, phòng chức năng, tăng cường các trang thiết bị, đồ dùng dạy học, cây xanh khuôn viên trường và nhiều tiện ích khác nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập. Hiện toàn huyện có 03/05 trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia, tăng 60% so với năm 2011.

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển giáo dục và đào tạo để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện, chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Các giải pháp sẽ được địa phương triển khai là nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên gắn với sắp xếp mạng lưới trường, lớp học, nhằm nâng chất tiêu chí về giáo dục của huyện nông thôn mới./

Kim Nữ