Huyện Cai Lậy xây dựng doanh trại Xanh – sạch – đẹp

(THTG) Từ đầu năm 2024 đến nay, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Cai Lậy tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Huyện Cai Lậy xây dựng doanh trại Xanh – sạch – đẹp

Theo đó, Ban CHQS huyện Cai Lậy đã quản lý chặt chẽ cơ sở, vật chất, trang bị, sử dụng xăng dầu đúng mục đích và xây dựng đơn vị có môi trường xanh – sạch – đẹp. Ngoài ra, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bộ đội, đảm bảo an toàn thực phẩm. Đặc biệt, lực lượng vũ trang huyện còn tăng gia sản xuất như trồng vườn rau sạch, chăn nuôi, canh tác dưa lưới trong nhà màn, để vừa nâng cao chất lượng bữa ăn, vừa cải thiện đời sống cho chiến sĩ đơn vị….

Qua đó, Ban CHQS huyện đề ra thực hành tiết kiệm 10% ngân sách, xăng dầu; quân số khỏe đạt 98,5% trở lên; xây dựng doanh trại đạt tiêu chuẩn xanh – sạch – đẹp.

Hùng Huy