Huyện Cái Bè vận hành thử nghiệm cống ngăn mặn khu vực sông Trà Lọt

(THTG) Các đơn vị chức năng của huyện Cái Bè vừa tổ chức vận hành thử nghiệm cống ngăn mặn Cứu Khổ giáp sông Trà Lọt xã Hoà Khánh thuộc ô bao Mỹ Thiện – Trà Lọt. Các thành viên chuyên môn đã tiến hành kiểm tra hiện trạng các cống, phân công các cán bộ kỹ thuật, nhân viên tham gia vận hành đúng trình tự, hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế.

Cống ngăn mặn khu vực sông Trà Lọt phục vụ sản xuất cho gần 1.100 ha vườn cây ăn trái thuộc địa bàn các xã Hoà Khánh, Mỹ Đức Đông, Thiện Trí.

Việc tổ chức vận hành thử nghiệm lần này nhằm đánh giá và có các phương án đảm bảo vận hành kịp thời khi có xâm nhập mặn diễn ra trên địa bàn. Qua đó, chủ động bảo vệ vườn cây ăn trái và tài sản của người dân, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng khi độ mặn tăng cao và biên độ mặn lấn sâu vào khu vực nội đồng. Đảm bảo hiệu quả phục vụ sản xuất cho gần 1.100 ha vườn cây ăn trái thuộc địa bàn các xã Hoà Khánh, Mỹ Đức Đông, Thiện Trí.

Song song đó, huyện Cái Bè cũng đã thường xuyên cập nhật rộng rãi diễn biến xâm nhập mặn đến các địa phương và nhân dân vùng trồng cây ăn trái thông qua các phương tiện thông tin đại chúng,…nhằm có biện pháp ứng phó hiệu quả.

Tin và ảnh: Hữu Nhân