Huyện Cái Bè tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý

(THTG) Ngày 12-9, tại Trung tâm Chính trị huyện Cái Bè, Huyện ủy Cái Bè tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ lãnh đạo, quản lý cho đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý. Đến dự có ông: Nguyễn Quốc Thanh – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cái Bè cùng các học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể chính trị – xã hội huyện.

1111

Quang cảnh lễ  khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ lãnh đạo, quản lý cho đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý. Ảnh: Giang Sơn.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 12 – 18/09/2022, gồm 9 chuyên đề: Tư duy, tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phát triển địa phương; Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và những vấn đề thực tiễn đặt ra với địa phương; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; Công tác dân tộc, tôn giáo ở địa phương hiện nay; chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương; Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và kiểm soát quyền lực lãnh đạo trong điều kiện một Đảng cầm quyền; Tình hình kinh tế – xã hội huyện Cái Bè năm 2022 và định hướng đến năm 2025.

222

Qua lớp học giúp nâng cao nhận thức về kỹ năng nghiệp vụ, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giang Sơn