Hội thảo phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long

(THTG) Ngày 10-12, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo “Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang có ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết: Nghị quyết 21 đã triển khai được 18 năm, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã có những chuyển biển tích cực, đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

vlcsnap-2021-12-10-14h44m39s896.png

vlcsnap-2021-12-10-14h42m41s486.png vlcsnap-2021-12-10-14h41m59s761.png

Hội thảo phát triển kinh tế – xã hội vùng ĐBSCL tập trung chỉ rõ các tiềm năng lợi thế của vùng. Ảnh: Trọng Hiếu

Tại hội nghị, tham luận của các đại biểu đánh giá và thảo luận tập trung vào làm sâu sắc hơn các kết quả đạt được trong 18 năm qua (giai đoạn 2003 – 2021), những kết quả có tính chất quyết định đến phát triển kinh tế – xã hội toàn vùng; những nguồn lực, tiềm năng còn chưa được khai thác hoặc khai thác kém hiệu quả, khả năng hấp thụ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

Các tham luận cũng làm rõ các điểm “nghẽn” về cơ chế, chính sách và công tác phối hợp các bộ ngành, địa phương trong triển khai, thực hiện; dự báo về bối cảnh mới trong nước, quốc tế tác động tích cực, tiêu cực đến sự phát triển kinh tế – xã hội; chỉ rõ các tiềm năng lợi thế của vùng.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất được các quan điểm cần được điều chỉnh, các cơ chế chính sách cần phải thay đổi; các ngành, lĩnh vực cần được ưu tiên nguồn lực đầu tư; các trục phát triển cơ bản… nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của cả vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thanh Hương