Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thông tin và truyền thông.

(THTG) Ngày 14/7 Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh thành trong cả nước nhằm sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tại tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tham dự hội nghị.

vlcsnap-2017-07-14-14h31m09s597

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thông tin và truyền thông tại điểm cầu Tiền Giang. Ảnh: Khánh Hồng

Tại hội nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết 6 tháng qua: đơn vị thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo tốt công tác thông tin, tuyên truyền chính xác, kịp thời; thông tin, liên lạc thông suốt; đảm bảo an toàn thông tin cho các hoạt động của năm APEC 2017. Các cơ quan báo chí, xuất bản đã thông tin, tuyên truyền tốt, phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời các sự kiện quan trọng của đất nước; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017 của cả nước; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; công tác đối ngoại. Thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý những thông tin sai sự thật, kích động chống phá, xâm phạm lợi ích của Nhà nước và nhân dân….

6 tháng cuối năm, Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung triển khai Luật Báo chí, Chỉ thị về công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, Nghị định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình; Rà soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về báo chí, thông tin điện tử. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc cung cấp thông tin sai sự thật và các luận điệu xuyên tạc, kích động chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thùy Trang