Hội nghị triển khai các văn bản của Bộ ngoại giao

(THTG) Ngày 21/3, Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai các văn bản của Bộ Ngoại giao cho đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác văn thư của các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh.

1

Ảnh: Bá Thủy

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Lưu Văn Phi  – Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh triển khai hướng dẫn số 400 của Cục Ngoại vụ – Bộ Ngoại giao về việc chuyển và nhận văn bản hành chính giữa Bộ Ngoại giao và các cơ quan ngoại vụ địa phương bằng phần mềm chuyển nhận văn bản. Cụ thể: chuyển và nhận văn bản hành chính thông thường bằng phần mềm chuyển nhận văn bản giữa cơ quan ngoại vụ địa phương; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Ngoại giao; văn bản chuyển nhận bằng phần mềm là các văn bản hành chính được quy định tại Thông tư số 01/2011 của Bộ Nội vụ ban hành ngày 19/1/2011. Các văn bản không gửi qua phần mềm là các văn bản quy định bảo mật; các quyết định khen thưởng, kỷ luật….Đối với Quyết định 3287 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành mẫu một số văn bản giao dịch đối ngoại của địa phương như: mẫu thư tín đối ngoại; thư cá nhân chính thức; bản ghi nhớ; mẫu giấy mời và phong bì; phong bì dùng với bản giao dịch đối ngoại.

Thông qua việc triển khai này, giúp các cán bộ phụ trách văn thư tại các cơ quan, đơn vị nắm rõ các biểu mẫu, các văn bản đối ngoại và thực hiện được thống nhất, chuẩn hóa giữa các cơ quan, tổ chức trong toàn tỉnh.

Hồng Tuyến