Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và môi trường về quy hoạch sử dụng đất

(THTG) Ngày 10-4, Đoàn Giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và môi trường về tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong quy hoạch sử dụng đất gắn liền với việc mời gọi đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quán lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường… và các dịch vụ công về tài nguyên môi trường theo quy định của pháp luật.

Quang cảnh buổi làm việc của HĐND tỉnh với Sở Tài nguyên và môi trường.

Sở Tài nguyên và môi trường đã  tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản, đáp ứng được yêu cầu và đảm bảo đúng thẩm quyền ban hành theo phân cấp. Nội dung ban hành phù hợp với các quy định của Luật Đất đai hiện hành, các văn bản hướng dẫn thi hành và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, đúng quy trình; Kịp thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện chính sách pháp luật về đất đai.

Thời gian qua các dự án triển khai mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang  được dựa trên quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, đối với các dự án phải thu hồi đất theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 thì được đăng ký, bổ sung vào Nghị quyết trình thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên,các dự án đầu tư còn phụ thuộc vào tiềm lực và khả năng tài chính của nhà đầu tư nên còn khá nhiều dự án có trong quy hoạch sử dụng đất nhưng tính khả thi thực hiện chưa cao.

Sở đề xuất, kiến nghị với Đoàn Giám sát, với Quốc Hội, Chính phủ và các bộ ngành Trung ương tiếp tục rà soạt hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đất đai đảm bảo thống nhất đồng bộ giữa hệ thống pháp luật đất  đai với các luật khác.

Tin và ảnh: Công Luận