Hoàng Phi Hồng

Phim lẻ Trung Quóc-Hồng Kông 

Nội dung:

 

Vào thời triều đình nhà Thanh suy yếu, chính sách luôn thay đổi về đối ngoại, triều đình phải cắt đất phân chia để cầu hòa người Tây Dương. Trong nước loạn lạc, bọn phỉ tặc nổi lên khắp nơi, quan lại ức hiếp nhân dân, Lưu Vĩnh Phúc – một Đại Quan được triều đình cử đi dẹp loạn ở miền Nam. Trước khi lên đường ông gặp và dặn dò Hoàng Phi Hồng phải thường xuyên tập luyện các giáo đầu.


                             
 

Tại Đường Sơn cùng với vỏ quán Bảo Chi Lâm, Hoàng Phi Hồng cho các đệ tử ngày đêm rèn luyện. Bên phía Anh Quốc gây áp lực với Đề đốc đại nhân tại địa phương buộc Hoàng Phi Hồng phải tuyên bố giải tán các tổ chức dân đoàn.


                                
 

Liên kết với người Tây Dương có bọn thổ phỉ ở Sang Hà đến tranh giành địa bàn, bọn chúng tổ chức cờ bạc, mua bán thuốc phiện, mua bán phụ nữ ra nước ngoài. Các đệ tử của Hoàng Phi Hồng thu thập chứng cứ báo quan tại địa phương tra xét.


                                  
 

Để trả thù việc này, bọn chúng lập mưu hỏa thiêu Bảo Chi Lăng. Sự việc này khiến Hoàng Phi Hồng không thể đứng nhìn nữa. Liệu Hoàng Phi Hồng có phá tan âm mưu của bọn tham quan trong nước cũng như bọn thực dân xâm chiếm lãnh thổ hay không?

 

Mời quí khán giả đón xem phim trên sóng Đài truyền hình Tiền Giang vào lúc 6h Chủ Nhật ngày 07/02/2010.