Hoàn cảnh em Phan Thị Mộng Kiều học sinh lớp 12/8, Trường THPT Nguyễn Văn Côn

Sau khi kết thúc 12 năm đèn sách và bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều học sinh rất lo lắng cho khả năng tiếp bước con đường vào Cao đẳng – Đại học, vì nhiều hoàn cảnh khác nhau, và đối với em Phan Thị Mộng Kiều, học sinh lớp 12/8, Trường THPT Nguyễn Văn Côn, huyện Gò Công Đông, thì lo lắng lớn nhất chính là hoàn cảnh gia đình quá khó khăn để em có thể tiếp tục việc học. Để kịp thời tiếp bước cho em thực hiện ước mơ học tập, Chương trình Nâng bước đến trường kỳ này, sẽ dành dành phần học bổng cho em Phan Thị Mộng kiều học sinh lớp 12/8, Trường THPT Nguyễn Văn Côn.