HĐND tỉnh Giám sát thực hiện về quy hoạch sử dụng đất tại TP. Mỹ Tho và thị xã Cai Lậy

(THTG) Ngày 4-4, Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Hữu Lợi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đoàn đã có buổi làm việc với các địa phương để giám sát chuyên đề “Thực hiện pháp luật về quy hoạch sử dụng đất gắn với việc mời gọi các dự án đầu tư” trên địa bàn. Tham gia đoàn, có ông Tạ Minh tâm – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách đơn vị tỉnh Tiền Giang.

Tại thành phố Mỹ Tho, Đoàn Giám sát tập trung làm rõ một số nội dung như: tính liên kết giữa quy hoạch xây dựng với quy hoạch sử dụng đất; bất cập trong hệ thống chỉ tiêu dất đô thị; phân loại đất đô thị; xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất;…

Quang cảnh buổi làm việc của HĐND tỉnh tại TP. Mỹ Tho… Ảnh: Minh Nguyên

Thành phố Mỹ Tho đã trình bày những khó khăn, đồng thời kiến nghị các sở, ngành hỗ trợ để phòng chuyên môn cấp huyện, thị nắm bắt các quy hoạch nhằm đảm bảo chất lượng được quy hoạch; cần quy định các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức trong các lĩnh vực quản lý quy hoạch…

…và tại TX. Cai Lậy. Ảnh: Minh Nguyên

Tại thị xã Cai Lậy, các thành viên Đoàn giám sát làm rõ các nội dung như: Công tác phối hợp giữa UBND các cấp với các ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện gắn với việc mời gọi các dự án đầu tư trên địa bàn; việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện gắn với việc mời gọi các dự án đầu tư; quan điểm, định hướng quy hoạch kế hoạch thu hút đầu tư các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách để phát triển kinh tế xã hội; Công tác thu thập, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước hằng năm…

Phát biểu tại các buổi giám sát, ông Nguyễn Hữu Lợi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thu hút đầu tư, thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại các địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Lợi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Nguyên

 Đoàn giám sát sẽ tổng hợp các kiến nghị của các đơn vị, báo cáo cơ quan có thẩm quyền, đề xuất, hoàn thiện chính sách, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất gắn với việc mời gọi các dự án đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các dự án trên địa bàn trong thời gian tới.

Yến Vân