Hàng chục vạn người chờ lễ rước linh cữu nhà vua Thái Lan

Lễ rước thi hài của nhà vua từ điện Dusit Maha Prasat sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng 26/10.